رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان البرز مطرح کرد : 
 تاکید بر افزایش خدمات غیر حضوری آتیه سازان حافظ به بازنشستگان
افزایش همکاری شرکت آتیه سازان حافظ با بانک رفاه
به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد:
 نشست هم اندیشی مدیرعامل آتیه سازان حافظ با روسای کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی استان مرکزی
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

همایش روز ملی بیمه سلامت
همایش روز ملی بیمه سلامت
همایش روز ملی بیمه سلامت
همایش روز ملی بیمه سلامت
همایش روز ملی بیمه سلامت
همایش روز ملی بیمه سلامت
بیمه آتیه سازان حافظ

"همواره در کنار شما هستیم..."

بیمه آتیه سـازان حافظ بـا شعار ارتقاء سطح سلامت جامـعـه ، هم اکنون تخصصی ترین شرکت در ارائـه خدمات بیمه درمانی مکمل است. این شرکت پس از عقـد قـرارداد بیمـه درمـان تکمیلی بـا بیمه گزاران بر اسـاس تعـهـدات مندرج در قرارداد و بـیـمه نامه، هزینه های درمانی برای فرد (بیمه شده) و خانواده وی را جبران می کند. سازمان ها و شرکت ها با خرید این بیمه نامه می توانند کارکنان خود و افـراد تحت تکفل آنـان را که شامل همسر، فرزنـدان، والدین می باشد را تحت پوشش خدمات درمانی تکمیلی و مازاد بر بیمه های پایه قرار دهند.

لوگوی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

دستورالعمل ها

پیوست 1
پیوست 1
پیوست 1
راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا، بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی

نظرسنجی در خصوص سایت شرکت

 1. صفحات وب سایت به سرعت بارگذاری می شود؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 2. آیا اطلاعات موجود در وب سایت بروز می باشد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 3. آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می شود؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 4. نظرتان در مورد طراحی قالب وب سایت چگونه است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 5. وب سایت آتیه سازان حافظ برطرف کننده اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات بیمه تکمیلی می باشد؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 6. اطلاعات جامع و کافی در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در وب سایت موجود است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 7. وب سایت شرکت دارای سازماندهی خوبی است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 8. در وب سایت اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 9. دسترسی به فرم های کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 10. معرفی و دسترسی به بخش های وب سایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 11. در صورت تمایل , نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایید.