• با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در حکمی مهندس طاهر موهبتی را به سمت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد.
  • فردین جعفری به سمت"مدیر منابع انسانی و پشتیبانی" منصوب شد.
  • بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، محمدرضا محسنی‌بندپی به سمت "عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ" منصوب شد.