جستجو:  
جمعه 1 بهمن 1395
 
 

مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های بستری (جراحی)

 

 1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار
 2. کارت ملی بیمه شده اصلی   
 3. اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان ممهور به مهر بیمارستان
 4. گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای بستری (ممهور بـه مهر پزشک معالج)
 5. گواهی سایرپزشکان معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده ممهور به مهر پزشکان
 6. برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک (جراح و یا جراحان) و متخصص بیهوشی
 7. اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان ممهور به مهر واحد مربوطه
 8. اصل ریز آزمایشات و رادیولوژی و ......... ممهور به مهر واحد مربوطه
 9. برگه شرح حال بیمار، خلاصه پرونده
 10. سایر موارد مندرج درصورتحساب بیمارستانی
 11. ارائه گواهی مبلغ پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه گر اول ارائه شده باشد.
 12. در صورتی که بیمه شده راسأ نسبت به تهیه تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی اقدام نماید ارائـه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح، اتاق عمل الزامی می باشد.
 13. ارائه اصل شناسنامه بیمه شده مبتلا به بیماری خاص

مهلت ارسال اسناد حداکثر تا 6 ماه پس از پایان قرارداد می باشد.