جستجو:  
جمعه 1 بهمن 1395

 
مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی

1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

2. کارت ملی بیمه شده اصلی

3. دستور پزشک معالج

4. اصل قبض پرداختی

5. اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده.

6. ارائه اصل شناسنامه بیمه شده مبتلا به بیماری خاص