• EN
  •    
اخذ نمایندگی فعال

ضمن سپاسگزاری از شما جهت ثبت نام برای همکاری به عنوان نماینده شرکت آتیه سازان حافظ ، لطفا کلیه اطلاعات درخواستی ذیل را تکمیل نمایید.

(الویت همکاری با متقاضیانی می باشد که سابقه فعالیت در حوزه های خدمات بیمه ای یا درمانی داشته باشند.)

با سپاس از شما
هنگام ارسال ایمیل خطایی رخ داد. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.