• EN
 •    

مهلت قرارداد بیمه تکمیلی سازمان بهزیستی کل کشور از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1400/06/31

موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر )شرکت آتیه سازان حافظ( خارج می باشد:

 رفع عيوب مادرزادي، مگر در مواردي که با تشخيص پزشک معالج ،جنبه درمان الزامي داشته باشد و قبل از عمل به تأیيد پزشک معتمد بيمه گر برسد.

 اعمال جراحي، که به منظور زیبایي انجاآ مي شود و یا همراه با اعمال زیبایي مي باشند، مگر اینكه ناشي از وقوع حوادث تحت پوشش در طي مدت قرارداد باشد.

 سقط جنين مگر در موارد قانوني ، با تشخيص پزشک معالج، تأیيد مراجع قانوني و با ارائه مستندات مربوطه.

 درمان بيماري ایدز و بيماري هاي فراگير )اپيدمي و ...(

 هزینه آزمایشات دوره اي که بر طبق قوانين کار به عهده کارفرما مي باشد.

و موارد دیگر که در خلاصه تعهدات درمانی می توانید مطالعه نمایید.


ارسال دیدگاه در مورد قرارداد

دستورالعمل ها

پیوست 1
پیوست 1
پیوست 1
راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا، بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی
 1. صفحات وب سایت به سرعت بارگذاری می شود؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 2. آیا اطلاعات موجود در وب سایت بروز می باشد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 3. آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می شود؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 4. نظرتان در مورد طراحی قالب وب سایت چگونه است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 5. وب سایت آتیه سازان حافظ برطرف کننده اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات بیمه تکمیلی می باشد؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 6. اطلاعات جامع و کافی در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در وب سایت موجود است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 7. وب سایت شرکت دارای سازماندهی خوبی است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 8. در وب سایت اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 9. دسترسی به فرم های کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 10. معرفی و دسترسی به بخش های وب سایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 11. در صورت تمایل , نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایید.