جستجو:  
دوشنبه 9 آذر 1394
سوالات رایج

· مدارک مورد نیاز جهت اخذ معرفینامه چیست؟

(مراجعه به سایت)

· مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه خسارت متفرقه سرپایی چیست؟

(مراجعه به سایت)

· مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه خسارت متفرقه بستری چیست؟

(مراجعه به سایت)

· مهلت ارسال اسناد جهت محاسبه هزینه چه مدت می باشد؟

مهلت ارسال اسناد در قراردادهای مختلف بیمه گزاران متفاوت می باشد. لذا بیمه شدگان می باید در این خصوص از ادارات مطبوع خود کسب اطلاع نمایند.

· مدت اعتبار معرفینامه چند روز می باشد؟

به نوع معرفینامه (بستری یا سرپایی (پاراکلینکی) بستگی دارد.

· آیا در مواردیکه احتیاج به درمان داریم نیاز است معرفینامه اخذ کنیم یا بیمه شده هزینه را پرداخت وبعد جهت محاسبه هزینه اقدام نمایند؟

در مواردی که به تشخیص پزشک معالج بیمه شده نیاز به دریافت خدمات تشخیصی داشته باشد و مرکز مورد نظر جزو مراکز طرف قرارداد شرکت باشد، می توان نسبت به اخذ معرفینامه جهت دریافت خدمت اقدام نمود و در غیر این صورت بیمه شده می باید هزینه ها را رأساً پرداخت نموده و سپس مدارک را به شعبه ارائه نماید.

همچنین اگر به تشخیص پزشک معالج بیمه شده نیاز به بستری در مراکز درمانی داشته باشد و مرکز مورد نظر جزو مراکز طرف قرارداد شرکت باشد،می توان با مراجعه به شرکت و دریافت معرفینامه جهت بستری اقدام نمود.

شایان ذکر است در موارد فوق الذکر صرفاً در صورت تعهد خدمت و باز بودن سقف خدمت ، معرفینامه صادر خواهد شد.

· آیا محدودیت زمانی برای گرفتن هزینه وجود دارد؟

بله در این خصوص باید به مهلت در نظر گرفته شده در قرارداد بیمه گزاران توجه نمود.

· به چه علت در زمانی که هزینه پرداخت شده تمامااز جانب بیمه گر پرداخت نمی شود؟

در صورتیکه بیمه شدگان بدون معرفینامه به مراکز درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد مراجعه نمایند، هزینه ها حداکثر بر اساس تعرفه مراکز درمانی همتراز طرف قرارداد قابل پرداخت خواهد بود. در اکثر موارد کسورات اسناد بعلت عدم رعایت تعرفه های مصوب توسط مراکز خصوصی می باشد،گاهی محدود بودن سقف خدمات اعم از سرپائی و بستری می تواند علت این امر باشد.در هر صورت بیمه شدگان می توانند با مراجعه به شعب شرکت علت کسورات را از کارشناسان اسناد پزشکی جویا شوند.

· چرا بعضی خدمات قابل محاسبه است ولی بعضی خدمات غیر قابل محاسبه می باشند؟

تعهد و عدم تعهد خدمات بر اساسضوابط قرارداد بیمه گزاران و شرکت آتیه سازان می باشد.

· اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل پرداخت را باید از کجا کسب کرد؟

خدمات مورد تعهد بر اساس ضوابط قرارداد بیمه گزاران مشخص می باشد و بیمه شدگان محترم جهت کسب اطلاع از این خدمات می توانند به اداره رفاه محل خدمت، شعب و یا دفاتر نمایندگی شرکت آتیه سازان حافظ و جهت قراردادهای کشوری به سایت شرکت مراجعه نمایند.

· پیگیری حواله های واریز نشده؟

ضمن هماهنگی با واحد اسناد پزشکی و حصول اطمینان از رسیدگی پرونده ، می توان موضوع را از طریق امور مالی پیگیری نمود.

· پیگیری پرونده های بیمارستانی؟

پیگیری اسناد بستری خسارت متفرقه باید از شعبه ای که اسناد به آنجا تحویل شده صورت گیرد ولی در صورتی که بستری با معرفینامه در یکی از مراکز طرف قرارداد صورت گرفته باشد،پیگیری اسناد در تهران،از طریق شعبه شمال تهران و در شهرستانها از طریق شعبه مرکزی استان خواهد بود.

· نحوه دریافت هزینه شاغلین؟

ارائه خدمات به بیمه شدگان شاغل قراردادهای تهران و شهرستانها بر اساس ضوابط قراردادهای مربوطه می باشد.

· میزان سقف جهت افراد تحت تکفل؟

سقف خدمات برای بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل در قرارداد بیمه گزاران مشخص می باشد.
 
· نرخ تعرفه های سرپایی وسقف جراحی ها؟

تعرفه های خدمات سرپائی همه ساله پس از تصویب توسط هیئت وزیران جهت اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ می گردد که ملاک رسیدگی به اسناد سرپائی در بیمه های پایه و تکمیلی نیز می باشد.

سقف اعمال جراحی بر اساس ضوابط قرارداد بیمه گزاران مشخص می گردد.

· تاریخ شروع و پایان قرارداد؟

تاریخ شروع و پایان قراردادهای مختلف بیمه گزاران در قرارداد منعقده مشخص می باشد .

· شماره تماس وآدرس نمایندگی ها؟

(مراجعه به سایت)

· لیست بیمارستان های طرف قرارداد؟

(مراجعه به سایت)

· ساعت کارشعب جهت پذیرش و یا اخذ معرفینامه؟

بصورت روزانه از ساعت 8الی 14 از شنبه تا چهارشنبه همه موارد درخواستی روزهای پنجشنبه 8 الی 12 فقط برای صدور معرفینامه

· نحوه دریافت هزینه درمورد بیمارستانهای خصوصی و طرف قرارداد؟

در مورد بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با شرکت و بیمه پایه ،بیمه شدگان بایستی ابتدا نسبت به دریافت سهم بیمه گر اول (بیمه سلامت ایران، تأمین اجتماعی و سازمانهای مشابه که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظفبه ارایه خدمات درمان پایه‌می باشندسایر بیمه‌گران مکمل اقدام و سپس با ارایه کپی برابر اصل مدارک مربوطه و کپی چک دریافتی از سازمانهای فوق‌الذکر،هزینه‌های انجام شده را تا سقف‌های مقرر بر اساس مفاد قرارداد دریافت نمایند بدیهی است در صورت عدم پرداخت سهم بیمه گر اول ، اصل مدارک بایستی به بیمه گر تحویل داده شود .

همچنین چنانچه بیمه شده بدون اخذ معرفینامه در بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد شرکت ( و غیر طرف قرارداد بیمه پایه) بستری شده و هزینه را رأساً پرداخت نموده باشد،می باید مطابق روال فوق عمل نماید.

در صورت بستری در بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد با بیمه پایه (سهم بیمه پایه محاسبه شده باشد) نیازی به ارائه مدارک به بیمه پایه نمی باشد.

· سن مجازافراد تبعی جهت بیمه تکمیلی؟

باشرایط خاص در قراردادهای مختلف قابل تغییر می باشد.

· بیمه عمر؟

این موضوع مختص قرارداد تامین اجتماعی می باشد که زمان آن از 1/9/92 لغایت 1/9/93 بوده و در حال پرداخت می باشد در قرارداد دوره جدید بیمه شدگان بایستی از طریق کانونهای محل سکونت پیگیری نمایند.

· شرایط اخذ نمایندگی؟
( مراجعه به سایت )

· جهت عقد قرارداد با مراکز درمانی؟

مراجعه به شعب مختلف شرکت آتیه سازان در مراکز استانها و هماهنگی با مدیر شعبه

· سقف جراحی های عمومی و تخصصی تا چه اندازه می باشد؟

سقف جراحی های عمومی و تخصصی بسته به قراردادهای بیمه گزاران متفاوت بوده و از موارد محدود تا موارد بدون سقف را شامل می شود.

· آیا فرزندان دختر مطلقه باز هم می توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی پدرشان قرار گیرند؟

بله از زمان رجوع می توانند تحت پوشش قرارگیرند.

· آیا می توان بعد از بستری شدن برای بیمار معرفینامه تهیه کرد ؟در موارداورژانس ویا ساعات غیر اداری، بیمه‌شدگان می‌توانند مستقیماً به مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر مراجعه و بستری گردند و متعاقباً در اولین ساعات اداری روز بعد و تا قبل از ترخیص ، معرفینامه مربوطه را اخذ و تحویل مراکز تشخیصی و درمانی نمایند.

· آیا طب سنتی جزء تعهدات آتیه سازان حافظ می باشد؟

در برخی از قراردادهای بیمه گزاران بر اساس ضوابط قرارداد هزینه طب سنتی جزو تعهدات شرکت قرار می گیرد.

· برای انجام آزمایش و سونو گرافی آیا می توان معرفینامه تهیه کرد؟

بله ، به عنوان مثال در صورتی که آزمایشگاه مورد نظر از مراکز طرف قرارداد آتیه سازان باشد،می توان با مراجعه به شعب شرکت و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به اخذ معرفینامه اقدام نمود.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/03/18