ضوابط بیمه گری قرارداد بیمه مکمل درمان صندوق بازنشستگی کشوری

 
قابل توجه بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

 

قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ از تاریخ 1395/06/01به مدت یکسال منعقد شده است.

بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم جهت ثبت نام و یا انصراف از بیمه تکمیلی درمان خود فقط از تاریخ 1395/06/01 تا 1395/08/25 فرصت دارند به دستگاه اجرایی متبوع مراجعه نمایند.

بازنشستگان محترم جهت افزایش افراد واجد شرایط تحت تکفل خود و یا حذف آنان از پوشش بیمه تکمیلی درمان فقط به مدت سه ماه (از تاریخ 1395/06/01تا 1395/08/30) فرصت دارند با ارائه مدارک مربوطه به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند.

افرادی که در طول مدت این قرارداد بازنشسته می شوند جهت افزایش افراد واجد شرایط تحت تکفل خود از تاریخ صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی سه ماه فرصت دارند با ارائه مدارک مربوطه به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند.

افراد تحت تکفل : افرادی که دارای دفترچه بیمه پایه بوده و واجد شرایط  به شرح ذیل می باشند.

الف)همسر یا همسران دائمی

 ب) فرزندان ذکور در صورت نداشتن شغل، حداکثر تا پایان سن22 سالگی (در مورد دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا پایان سن 25 سالگی و در مورد دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا پایان سن 26 سالگی)

 پ) فرزندان اناث به شرط نداشتن همسر و شغل

 ت) فرزندان ازکارافتاده کلی و یا معلول ذهنی یا جسمی بدون درنظر گرفتن شرط سنی با ارائه کارت سازمان بهزیستی کشور یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی.  

 ث) نوادگانی که پدرشان در قید حیات نبوده وقانونا تحت تکفل بیمه شده اصلی می باشند( با رعایت شروط بندهای ب و پ ) و همچنین نوادگان تحت تکفل از کار افتاده کلی و یا معلول ذهنی یا جسمی (بدون لحاظ شرایط بندهای ب و پ) با ارائه کارت بهزیستی یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی.

توضیح : فرزندان و نوادگان ذکور و اناث تحت تکفل که در طول مدت قرارداد شرائط پوشش بیمه ای  را از دست می دهند در صورت پرداخت حق بیمه تا خاتمه قرارداد، پوشش بیمه ای آنان بلامانع می باشد .

 ج) شوهر علیل و از کار افتاده و همچنین فرزندان بازنشستگان اناث فاقد همسر با ارائه مدارک مستند از سوی مراجع ذیصلاح مبنی بر تحت تکفل بودن شوهر یا فرزند.

 ح) پدر و مادر بازنشستگان و از کارافتادگان (زن و مرد) با ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح مبنی بر تحت تکفل بودن